ALGORITMA ASTRONOMI BOLA dalam Aplikasi Ilmu Falak Modern dan Muslim

Penulis:

  • Abdul Kohar, M.H.
  • Nurnadiyah Syuhada, M.T.

Editor :

  • Muhammad Awaludin

Dimensi dan Jumlah Halaman:

  • 15 x 23 cm (230 hal)
  • ISBN : 978-623-317-331-5
  • Tahun Terbit : 2023

Pada era modern sekarang, berkembang beragam algoritma astronomi untuk menyelesaikan permasalahan Arah Kiblat, Waktu Solat, Awal Bulan Kamariah, Gerhana dan Sistem Penanggalan Islam. Algoritma Astronomi yang berbicara tentang topik-topik utama dalam permasalahan ilmu falak perlu dielaborasi dalam pendekatan algoritma astronomi modern/Haqiqi Bi Tadqiq. Pemilihan algoritma astronomi modern dalam buku ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut secara langsung sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.
Selain algoritma astronomi modern, buku ini juga mengelaborasi tentang algoritma astronomi dari ilmuan muslim seperti al-Biruni dan lain-lain. Kolaborasi algoritma antara ilmuan modern dan ilmuan muslim menjadi keunikan dalam buku ini. Kolaborasi sekaligus komparasi pemikiran ilmuan modern dan muslim dalam buku ini, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif dalam melihat permasalahan Arah Kiblat, Waktu Solat, Awal Bulan Kamariah, Gerhana dan Sistem Penanggalan Islam.

Scroll to Top